Очищення стічної води харчових підприємств ~

Стічні води, що утворюються на підприємствах харчової промисловості, по органічним забруднювачам являють собою складні полідисперсні системи.

Для безпечного скидання подібних стоків в каналізаційну мережу потрібна наявність на території підприємства локальних очисних споруд, що забезпечують очищення стічних вод від жиру і суспензій, та інших забруднень.

Складний склад стоків підприємств харчової промисловості обумовлює багатостадійність технологічних схем очищення.

Вимоги до складу стоків, що скидаються в каналізацію, диктують необхідність проведення досліджень та розробки сучасних схем очищення, а також інтенсифікації роботи очисних споруд на підприємствах. Досвід фахівців ТОВ «ЕНВІРОТЕХ-ІНЖИНІРІНГ» дозволяє реконструювати існуючі очисні споруди шляхом вдосконалення конструкцій, або додатковим включенням в існуючу схему очищення нових високоефективних вузлів.

Очищення стічної води харчових підприємств ~

Особливістю складу стічної води харчових підприємств є наявність великої кількості жиру, тому на першому етапі очищення поблизу джерел скидання забруднених стоків встановлюють жироуловлювачі, після чого  максимально знежирена вода потрапляє до барабанного сита, де відбувається механічна очистка від великих часток. Далі вода потрапляє на реагентну обробку. В залежності від рН середовища проводять корегування даного показника для якісної дії коагулянтів, які працюють при визначеному рН середовищі. Коагулянт і флокулянт додаються почергово до трубчатого  флокулятора, де відбувається ретельне перемішування зі стічною водою.

Застосування реагентів дає можливість не тільки покращити  якість очищення стічної води, але й прискорити процес очищення в декілька разів.  Наступним етапом в очищенні стоків харчової промисловості є флотаційне очищення, яке призначене для більш глибокого видалення з води жирів та дрібнодисперсних домішок-забруднювачів.

Очищена на етапі первинної обробки вода  направляється на біологічну очистку до аеротенку, де відбуваються біохімічні процеси (нітрифікація, денітрифікація, сульфат редукція, дефосфорація, тощо), зменшення органічних речовин та біогенних елементів.

Осад із барабанного сита та аеротенка направляється на згущення та зневоднення, отриманий фугат (вода яка отримана після зневоднення осаду) повертають на первинний етап очищення. Очищена вода надходить на знезараження, після чого скидається до каналізаційних мереж (на місцеві очисні споруди) або до водойм.

Очищення стічної води харчових підприємств

Інші
галузі

01
/
01

~ Контакти

Помилка вводу теми звернення
Помилка вводу імені
Помилка вводу email
Помилка вводу повідолення

Адреса

49000 Україна,
м. Дніпро
вул. Князя Володимира Великого,
буд. 16, офис 93

Номер телефону

Електронна пошта

Соціальні мережі